Gauerslund Sogns Antenneforening

TV | INTERNET | BREDBÅND | BØRKOP | BREJNING

Priser (inkl. moms)

Medlemskontingent for tv, inkl. evt. bredbånd pr. 1. januar 2019: 
Grundpakken Mellempakken Fuldpakken Grundpakke inkl 10 Bland Selv kanaler Grundpakke inkl. 36 Bland Selv kanaler
Driftsbidrag & afgifter 160,00 kr/md 355,00 kr/md 510,00 kr/md 355,00 kr/md 510,00 kr/md
Renovering/ udbygning 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md
I alt inkl. moms 160,00 kr/md   355,00 kr/md   510,00 kr/md 355,00 kr/md   510,00 kr/md
(1.920,00 kr/år) (4.260,00 kr/år) (6.120,00 kr/år) (4.260,00 kr/år) (6.120,00 kr/år)
 
Medlemskontingent for bredbånd uden tv pr. 1. januar 2019: 
Bredbånd uden tv
Driftsbidrag & afgifter 15,00 kr/md
Renovering/ udbygning 0 kr/md
I alt inkl. moms 15,00 kr/md  
(180,00 kr/år)
  
Kontingentet opkræves som udgangspunkt helårligt og udsendes i december med forfald 2. janaur 2019 .
Kvartårlige opkræves kan bestilles senest 10. decemeber. 

Skift af programpakke

Skift af programpakke kan ske hver måned, hvis det er bestilt senest den 10. i den forudgående måned.
Modtages anmodningen senere, vil skiftet først blive udført til den næstkommende første.

Valg af større programpakke
Pris: 375 kr. for skift af pakkefilter samt programafgift for den resterende del af året

Valg af mindre programpakke
Pris: 375 kr. for skifter af pakkefilter. Dækker evt. for meget betalt programafgift ikke omkostninger til skift af pakkefilter opkræves disse i forbindelse med det ønskede pakkeskift.

Evt tilgodehavende på under 500 kr.udbetales ikke, men modregnes i næste års opkrævning. Tilgodehavende på 500 kr og derover kan udbetales ved anmodning.


Åbning eller lukning af signal

Åbning i henhold til aftale.
Åbning: 375 kr. 

Lukning af signal kan ske pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.
Anmodning om lukning/udmeldelse skal modtages senest den 10. i måneden forud for et kvartalsskift. Modtages anmodningen senere, vil skiftet først blive udført ved næstkommende kvartal.

Lukning: 375 kr.
Evt. forudbetalt kontingent og Copydan afgift tilbagebetales ikke.  


Kvartårlig opkrævning

Vi kan tilbyde kvartårlig opkrævning af kontingentet, hvilket betyder at regningen deles i 4 lige store beløb.
Hver rate forfalder til betaling den første hverdag i kvartalet.
Hver af de 4 opkrævninger bliver belagt med et administrationsgebyr på 50 kr. Vil du spare administrationsgebyret, skal du vælge helårlig opkrævning.

Anmodning om kvartårlig opkrævning skal være modtaget senest 10. december, for at kunne træde i kraft det efterfølgende kalanederår !

Kvartårlig opkrævning kan tilmeldes her eller ved kontakt til Foreningsadministration.
Ønsker du at fortsætte med helårlig opkrævning, skal du ikke foretage dig noget.


Tilslutningsafgift
Der betales ikke tilslutningsafgift til antenneforeningen, men tilslutning kan være forbundet med omkostninger til fremføring og tilslutning af signalet. 
Pris/overslag oplyses ved konkret henvendelse her
Forsyningspunkt er tilslutningsstander placeret  ved offentlig vej.

Øvrige priser
Rykkergebyr:                                               kr. 100,00 pr. rykker


 

FDA nyheder