Gauerslund Sogns Antenneforening

TV | INTERNET | BREDBÅND | BØRKOP | BREJNING

Priser (inkl. moms)

 
Medlemskontingent for tv, med eller uden evt. bredbånd - pr. 1. januar 2020: 
Grundpakken Mellempakken Fuldpakken Grundpakke inkl 10 Bland Selv kanaler Grundpakke inkl. 36 Bland Selv kanaler
Driftsbidrag & afgifter 165,00 kr/md 359,00 kr/md 515,00 kr/md 359,00 kr/md 515,00 kr/md
Renovering/ udbygning 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md
I alt inkl. moms 165,00 kr/md   359,00 kr/md   515,00 kr/md 359,00 kr/md   515,00 kr/md
(1.980,00 kr/år) (4.308,00 kr/år) (6.180,00 kr/år) (4.308,00 kr/år) (6.180,00 kr/år)

Medlemskontingent for bredbånd uden tv - pr. 1. januar 2020: 
Bredbånd uden tv
Driftsbidrag & afgifter 15,00 kr/md
Renovering/ udbygning 0 kr/md
I alt inkl. moms 15,00 kr/md  
(180,00 kr/år)
  
Kontingentet opkræves som udgangspunkt helårligt og udsendes i december med forfald 2. janaur 2019 .
Kvartårlige opkræves kan bestilles senest 10. decemeber. 

Skift af tv-pakke

Skift af tv-pakkepakke kan ske hver måned, hvis det er bestilt senest den 10. i den forudgående måned.
Modtages anmodningen senere, vil skiftet først blive udført til den næstkommende første.

Skift MELLEM de fast tv-pakker: "Grundpakke" - "Mellempakke" - "Fuldpakke" eller til en Bland Selv pakke
Pakkeskiftgebyr: 375 kr. til dækning af skift af pakkefilter i tilslutningsstander.

Skift MELLEM tv-pakkerne: "Grundpakke" - "Mellempakke med Bland Selv" - "Fuldpakke med Bland Selv"
Pakkeskiftgebyr: 0,- kr. (Da foreningen ikke har omkostninger til skift af pakkefilter i tilslutningsstander)

Vælges større tv-pakke opkræves ligeledes kanalafgifter for den resterende del af året.
Dækker evt. for meget betalt programafgift ikke omkostninger til skift af pakkefilter opkræves disse i forbindelse med det ønskede pakkeskift.
Evt. tilgodehavende på under 500 kr. udbetales ikke, men modregnes i næste års opkrævning. Tilgodehavende på 500 kr og derover kan udbetales ved anmodning.
Samlet pris på evt. pakkeskift kan beregnes af vores administration, som kan kontaktes på 76 95 84 15


Åbning eller lukning af signal

Åbning i henhold til aftale.
Tilkoblingsgebyr: 375 kr. 

Lukning af signal kan ske pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.
Anmodning om lukning/udmeldelse skal modtages senest den 10. i måneden forud for et kvartalsskift. Modtages anmodningen senere, vil skiftet først blive udført ved næstkommende kvartal.

Frakoblingsgebyr: 375 kr.
Evt. forudbetalt kontingent og Copydan afgift tilbagebetales ikke.  


Kvartårlig opkrævning

Vi kan tilbyde kvartårlig opkrævning af kontingentet, hvilket betyder at regningen deles i 4 lige store beløb.
Hver rate forfalder til betaling den første hverdag i kvartalet.
Hver af de 4 opkrævninger bliver belagt med et administrationsgebyr på 50 kr. Vil du spare administrationsgebyret, skal du vælge helårlig opkrævning.

Anmodning om kvartårlig opkrævning skal være modtaget senest 10. december, for at kunne træde i kraft det efterfølgende kalanederår !

Kvartårlig opkrævning kan tilmeldes her eller ved kontakt til Foreningsadministration.
Ønsker du at fortsætte med helårlig opkrævning, skal du ikke foretage dig noget.


Tilslutningsafgift
Der betales ikke tilslutningsafgift til antenneforeningen, men tilslutning kan være forbundet med omkostninger til fremføring og tilslutning af signalet. 
Pris/overslag oplyses ved konkret henvendelse her
Forsyningspunkt er tilslutningsstander placeret  ved offentlig vej.

Øvrige priser
Rykkergebyr:                                               kr. 100,00 pr. rykker
 

Rykkerprocedure ved manglende betaling

1:
Faktura sendes i december, marts, juni og september

2:
Betalingsdato første hverdag i januar, april, juli og oktober

3:
Rykker 1 dannes og sendes 10 dage efter betalingsdatoen
Informationstekst på rykker 1: Ved gennemgang af vort bogholderi har vi konstateret en forfalden saldo på Deres konto. Vi har derfor pålignet 100 kr. i rykkergebyr, som skal indbetales sammen med forfalden saldo, ved anvendelse af vedlagte indbetalingskort. Beløbet bedes indbetalt STRAKS, ellers vil TV signalet og internet hvis det modtages fra YouSee blive afbrudt uden yderligere varsel. Lukkegebyret er 750 kr. pr. tilslutning. Bliver beløbet ikke betalt, vil kravet overgå til retslig inkasso.

4:
Rykker 2 dannes og sendes 10 dage efter rykker 1
Informationstekst på rykker 2: Ved gennemgang af vort bogholderi har vi konstateret en forfalden saldo på Deres konto. Vi har derfor pålignet 100 kr. i rykkergebyr, som skal indbetales sammen med forfalden saldo, ved anvendelse af vedlagte indbetalingskort. Beløbet bedes indbetalt STRAKS, ellers vil TV signalet og internet hvis det modtages fra YouSee blive afbrudt uden yderligere varsel. Lukkegebyret er 750 kr. pr. tilslutning. Bliver beløbet ikke betalt, vil kravet overgå til retslig inkasso.

5:
Medlem lukkes 10 dage efter rykker 2, og der sendes et lukkebrev
Informationstekst på lukkebrev: På grund af manglende betaling er TV signalet og internettet hvis det modtages fra YouSee nu blevet afbrudt. Deres konto er pålignet et gebyr for gentilslutning på 750 kr. pr. tilslutning. Gebyret skal indbetales sammen med den forfaldne saldo, ved anvendelse af vedlagte indbetalingskort, før gentilslutningen kan foretages. Bliver beløbet ikke betalt, vil kravet overgå til retslig inkasso.

6:
Medlemmet kan sendes til inkasso 10 dage efter lukkebrevet, hvis betaling fortsat ikke har fundet sted.
Hvis der er lavet betalingsaftale med et medlem og aftalen ikke overholdes kan kravet ligeledes indbringes til  inkasso.