Ordinær generalforsamling

Onsdag den 20. april 2016 kl. 18.30 i Børkop kulturhus - MarKant.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af driftsbudget for 2016.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 5 skal med navns underskrift sendes til:
GSAF, Lilholtparken 24, 7080 Børkop senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Regnskabet for 2015 og budgettet for 2016 kan rekvireres på tlf. 24 81 26 86