Gauerslund Sogns Antenneforening

TV | INTERNET | BREDBÅND | BØRKOP | BREJNING

Så foreligger afgørelsen !

Onsdag den 30. marts blev den 2. ekstraordinære generalforsamling gennemført med henblik på at ændre foreningens vedtægter - og således give bestyrelsen mandat til at forhandle den fremlagte tv-løsning på plads med YouSee.

Der var flot fremmøde i Brejning forsamlingshus, hvor forslaget til en ny tv-løsning blev præsenteret og debatteret, inden afstemningen vedr. de nødvendige vedtægtsændringer blev afholdt.
De to forslag blev vedtaget med overvældende opbakning, idet forslag 1 blev vedtaget med 138 stemte for og 1 imod - og forslag 2 med 139 for og 0 imod.

Bestyrelsen takker for den store opbakning og vil umiddelbart efter generalforsamlingen indlede forhandlinger med YouSee omkring etablering af ny tv-løsning til ikraftrædelse pr.1. juli 2016.

Yderligere information vil følge henover foråret i form af annoncering i Trekantens Folkeblad, på foreningens hjemmeside og via nyhedsmails fra foreningen.
I den forbindelse vil vi gerne opfordre til at medlemmerne tilmelder sig foreningens nyhedsmail her på hjemmesiden.