Gauerslund Sogns Antenneforening

TV | INTERNET | BREDBÅND | BØRKOP | BREJNING

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag, 9. marts 2016 kl. 18.30 i Børkop Kulturhus - MarKant

 

Nye tider – vi vil selv sammensætte vores tv-pakke!

Der har den seneste tid i vores forening været et øget fokus på, at den enkelt husstand selv ønsker mulighed for at bestemme, hvilke tv-kanaler man vil se, i stedet for en fast tv-pakke, hvor indholdet er forudbestemt.

I bestyrelsen vil vi gerne bakke op om muligheden for mere valgfrihed i vores tv-pakker og har derfor undersøgt markedet for forskellige tv-løsninger, der kan tilgodese behovet for øget valgfrihed.

Bestyrelsen anbefaler en ny tv-løsning fra sommeren 2016
Bestyrelsen vil på den ekstraordinære generalforsamling præsenterer et oplæg vedrørende en nye tv-løsning i samarbejde med YouSee.

Løsningen tilbyder mere valgfrihed til den enkelte husstand og giver på toppen af
Grundpakken adgang til at vælge lige netop de kanaler, man har lyst til.

For at kunne tilbyde fuld valgfrihed må vi i foreningen ændre tv-udbuddet i vores faste
tv-pakker. Det skyldes et krav fra programleverandørerne af de mange populære
tv-kanaler. Et nyt tv-udbud i vores faste tv-pakker vil både tilbyde flere betalingskanaler i alle tv-pakker og dermed mulighed for at vælge faste tv-pakker, som vi kender dem i dag og samtidig fuld valgfrihed hos den enkelte husstand.

Valgfrihed fås på to måder:

Med ”Bland Selv-pakker”, hvor den enkelte husstand individuelt kan blande 10 eller 36 kanaler på toppen af Grundpakken. Med adgang til fuld valgfrihed kan der vælges mellem flere end 100 tv- kanaler. Kanalerne som man selv blander kan udskiftes hver måned. Det koster ikke ekstra.

Med ’’Ekstrakanaler’’, hvis man ønsker én eller måske lidt flere tv-kanaler på toppen af sin faste tv-pakke. Her kan der også vælges mellem flere end 100 kanaler – alt fra sports- og børnekanaler til kanaler med film og serier. Ekstrakanaler kan frit udskiftes hver måned, hvis du har lyst. Det koster ikke ekstra.

Ny tv-løsning betyder vedtægtsændring i foreningen
Forudsætningen for en ny tv-løsning er, at foreningens vedtægter revideres, idet en ny tv-løsning ændre den nuværende medlems indflydelse ydelse på pris og indhold i de tre faste tv-pakker. En ændring af vedtægterne skal besluttes af medlemmerne i foreningen, og vil foregå ved en afstemning på den ekstraordinære generalforsamling.

Ved en vedtægtsændring vil vi fortsat tilbyde nem adgang til tre faste tv-pakker – præcis som vi gør i dag. Den nye tv-løsning og valg frihed med for eksempel ’’Bland Selv-pakker’’, er et ekstra tilbud til de husstande, der selv vil blande deres favorit tv-kanaler i deres egen Mellempakke med Bland Selv og Fuldpakke med Bland Selv.

Får bestyrelsen medlemmernes opbakning til at revidere vedtægterne, kan bestyrelsen indlede forhandlinger med YouSee med henblik på indførsel af den på generalforsamlingen fremlagte tv-løsning fra sommeren 2016.

Nuværende medlemmer af Gauerslund Sogns Antenneforening kan deltage i afstemningen på den ekstraordinære generalforsamling.

Læse meget mere om de nye tv-pakker, "Bland Selv-pakker" og ekstrakanaler her

Forslag til reviderede vedtægter kan læses her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Gauerslund Sogns Antenneforening

Individuel sammensætning af tv-pakker kan blive en realitet i Gauerslund Sogns Antenneforening, hvis forslaget vedtages. Så mød op og gør din indflydelse gældende i din lokale antenneforening !