Gauerslund Sogns Antenneforening

TV | INTERNET | BREDBÅND | BØRKOP | BREJNING

Generalforsamling

Tirsdag den 22. april 2014 kl. 18.30 i Gauerslund-hallens café.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af driftsbudget for 2014.
  5. Fastsættelse af beløbsramme for indkøb af programmer til kommende regnskabsår.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 6 skal med navns underskrift sendes til:
GSAF, Lilholtparken 24, 7080 Børkop senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Regnskabet for 2013 og budgettet for 2014 kan rekvireres på tlf. 24 81 26 86