Gauerslund Sogns Antenneforening

TV | INTERNET | BREDBÅND | BØRKOP | BREJNING

April 2012

GENERALFORSAMLING i Gauerslund Sogns Antenneforening tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.30 i Gauerslund-hallens café.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af driftsbudget for 2012
  5. Fastsættelse af beløbsramme for indkøb af programmer til kommende regnskabsår
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 6 skal med navns underskrift tilstilles til:
GSAF, Lilholtparken 24, 7080 Børkop senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Regnskabet for 2011 og budget for 2012 kan rekvireres på tlf. 24 81 26 86