Gauerslund Sogns Antenneforening

TV | INTERNET | BREDBÅND | BØRKOP | BREJNING

September 2009

Forslag om inddragelse af frekvenser i området 790-862 MHz ! 
Danske antenneanlæg har i de seneste år investeret meget betydelige beløb i udbygning til 862 MHz for at være klar til fremtiden. Mange antenneforeninger investerer og udbygger stadig. Efter et politisk forlig den 22.6.2009 – igen "overnight" og uden nogen høring - ønsker IT- & Telestyrelsen at inddrage frekvensområdet 790–862 MHz til mobilt bredbånd. Den foreslåede ændring vil med et slag fjerne 10 % af den samlede kapacitet fra de danske an-tenneanlæg og en endnu større procent af det, man lige har betalt ekstra for. Den foreslåede ændring vil også begrænse anlæggenes mulighed for at imødekomme efterspørgslen efter nye kanaler og nye tv-tjenester. Samtidig vil det medføre en konkurrencemæssig begrænsning i antenneanlæggenes mulighed for at konkurrere med bredbåndsselskaberne.